I ett samarbete mellan Sweco, Tibnor och DEKRA startas nu ett pilotprojekt för att undersöka potentialen i att återanvända stålprofiler från rivningsprojekt. Till projektet söks nu ett rivningsobjekt.

När samhället ska ställa om till cirkulärekonomi behöver vi hitta enkla och ekonomiskt lönsamma sätt att ta tillvara rivningsmaterial. Stålprofiler har återanvänts från byggnad till byggnad i enstaka pilotprojekt tidigare, men ingen har försökt att ta tillbaka dem till leverantören för att sälja dem igen till en icke förutbestämd kund. Detta skulle bli en smidig lösning av logistiken för de som river och bygger och är antagligen ett måste för att få återanvändning av stålprofiler att bli ett vanligt arbetssätt.

Tibnor kommer att sälja stålprofiler från rivningsprojekt via befintligt distributions- och kundnätverk. DEKRA som ingår i projektet är experter på kvalitetskontroll och kommer att bidrar med kunskap kring att bedöma kvaliteten på materialet. Sweco bidrar med projektledare och sakkunniga och hoppas i förlängningen kunna använda de nya arbetssätten i alla framtida stålprojekt.

Just nu sökes en byggnad som ska rivas någonstans i landet; den behöver ha stålkonstruktion och vara byggd senare än 1971. Ett sådant tips kan bli en viktig länk i att fortsätta utveckla den cirkulära byggbranschen.
Kontakta gärna Patrik Bjelovuk om du känner till ett passande rivningsobjekt: patrik.bjelovuk@tinbor.com