#Stålnytta – Jernkontorets nya kampanj

#Stålnytta – Jernkontorets nya kampanj

Bild: Jernkontoret När många svenska stål och stålprodukter används bidrar de positivt till en mer hållbar utveckling. Det behöver fler känna till. Jernkontorets kampanj #stålnytta syftar till att sprida exempel på nytta som stålet bidrar med, nytta som uppstår så...
SBI startar stålnätverk för unga

SBI startar stålnätverk för unga

SBI startar stålnätverk för ungaStålbyggnadsinstitutet har skapat ett nätverk i syfte att fler unga, 18-35 år, ska få upp intresse för stålbyggande. Stålnätverket erbjuder ett professionellt och socialt nätverk för alla som i sin yrkesroll eller som student kommer i...