Agenda 2030

Hållbarhet är ett prioriterat område enligt SBI:s vision och i det arbetet ska branschens ledstjärna vara FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Hur väl branschen lyckas uppfylla dem kommer att påverka företagens konkurrenskraft. Det är inte antingen eller, utan det gäller att hantera dem som en helhet. Genom vårt handlande kommer branschen att bedömas.

Läs agendan i sin helhet här.