Miljöfördelar

Stål som byggnadsmaterial har flertalet tydliga miljöfördelar och passar perfekt in i den cirkulära ekonomin.
Här är sju exempel:

1. 100 % återvinningsbart
Stålet kan återvinnas om och om igen, med bibehållen kvalitet.

2. Utmärkt för återbruk
Stålet kan monteras, demonteras och monteras igen vilket gör det till ett resurssnålt material.

3. Starkt och lätt
Stålets stora styrka i förhållande till sin låga vikt, gör det till ett lätt material. Gynnsamt för miljön vid både transport och lyft.

4. Beständigt och tryggt
Stålet kräver inget eller minimalt underhåll. Det möglar inte, sväller inte, krymper inte, brinner inte, spricker inte och vrider sig inte.

5. Oorganiskt
Stålet kräver inget bekämpningsmedel mot skadedjur, avger inga gaser, kemikalier eller radon samt binder inte allergiframkallande ämnen.

6. Energieffektiv design
Med smarta val och energieffektiv design kan energiförbrukningen i en byggnad minskas. Stålet passar bra för exempelvis jalusier, solskydd, installationer för solceller och dubbla fasader för naturlig ventilation etc.

7. Prefabricerat
Kassetter, element och moduler tillverkas med fördel i stål. Det ger en snabb och enkel montering samt bidrar till mindre spill och en tryggare byggarbetsplats.

Perfekt återbruk

Konsultföretaget Arup har en futuristisk vision av stålkonstruktion. I kontrast till dagens förbrukningssamhälle har man utforskat hur man i vår framtida värld av knappa resurser kan återanvända byggmaterial.