Framtida möjligheter

Sverige är ledande inom forskning och innovation gällande stål. Innovationstakten är hög inom både byggprodukter och tekniker.

Höghållfast
Höghållfast stål innebär minskad materialåtgång och ökade spännvidder. Det används idag flitigt inom bilindustrin för lätta och starka konstruktioner. Nu är det byggindustrins tur att ta vara på det höghållfasta stålet för en bättre miljö och än mer avancerade byggnadsverk.

3D-printade stålkonstruktioner
Med additiv tillverkning ges större formfrihet och mindre materialåtgång. Idag kan vi 3D-printa såväl skräddarsydda stålkomponenter som en hel stålbro. Vad printar vi i morgon?

Hybridbyggande
Framtidens byggande innebär också en ökad förståelse för vinsterna av att kombinera olika byggmaterial – ett hybridbyggande, där stålet är det kombinationsvänliga, sammanlänkande materialet.

Smart stål
Stålet blir allt smartare i takt med att teknik och information integreras i materialet.

Koldioxidfri ståltillverkning
Forskning pågår med förhoppningen om att vi i framtiden kommer att ha en koldioxidfri ståltillverkning.

Koldioxidfri stålproduktion

Dagens teknik för stålframställning innebär stora utsläpp av koldioxid. Det ska SSAB, LKAB och Vattenfall förändra. Tillsammans och med stöd av Energimyndigheten har de inlett ett utvecklingsprojekt för att hitta lösningar med en vätgasbaserad stålproduktion.