#Stålnytta – Jernkontorets nya kampanj

#Stålnytta – Jernkontorets nya kampanj

Bild: Jernkontoret När många svenska stål och stålprodukter används bidrar de positivt till en mer hållbar utveckling. Det behöver fler känna till. Jernkontorets kampanj #stålnytta syftar till att sprida exempel på nytta som stålet bidrar med, nytta som uppstår så...
HYBRIT visar vägen mot fossilfritt stålproduktion

HYBRIT visar vägen mot fossilfritt stålproduktion

Foto: Viveka Österman Efter två års byggande av en pilotanläggning för fossilfri stålproduktion har anläggningen nu officiellt tagits i drift. Pilotanläggningen kommer att kunna producera direktreducerat järn i kvantiteter av några ton i timmen. I anläggningen...