EPD-generator för stålbyggnadsbranschen

EPD-generator för stålbyggnadsbranschen

Samhällets ökande krav på byggindustrin i Sverige leder bland annat till högre krav på byggmaterialtillverkare. Att kunna mäta och kvantifiera miljöpåverkan genom miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er, blir allt viktigare. En EPD-generator är då ett bra verktyg...
Nytt examensarbete om hållbarhet publicerat

Nytt examensarbete om hållbarhet publicerat

Hanna Brynhildsen på Zoom under presentationen av sitt examensarbete. Examensarbetet ”Fördelar med stål som byggmaterial ur ett hållbarhetsperspektiv” publicerades efter sommaren 2020. Det gjordes av Hanna Brynhildsen på uppdrag av Stålbyggnadsinstitutet som ett...