46 miljoner kronor till forskning om fossilfritt stål

46 miljoner kronor till forskning om fossilfritt stål

  Nu startar det hittills största forskningssamarbetet i Sverige mellan akademi, institut och industri om fossilfri avancerad ståltillverkning och produktion. Satsningen, totalt 46 miljoner SEK, ska påskynda den gröna omställningen och svensk stålindustris mål om...
SSAB och Stena Stål ingår partnerskap

SSAB och Stena Stål ingår partnerskap

  SSAB har ingått avtal med den svenska ståldistributören Stena Stål som den första externa distributören att leverera fossilfritt stål på den svenska marknaden med start 2026. Den nordiska stålmarknaden är mångsidig och en stor del av stålleveranserna går via...
Webbinarium om återbruk av stål

Webbinarium om återbruk av stål

I samarbete med Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) arrangeras den 27 januari ett kostnadsfritt webbinarium för att belysa och besvara frågor kopplat till återbruk av stål inom byggsektorn. För att öka utbytet av kunskaper och erfarenheter kring cirkulärt...
Sökes: rivningsobjekt med stålkonstruktion!

Sökes: rivningsobjekt med stålkonstruktion!

I ett samarbete mellan Sweco, Tibnor och DEKRA startas nu ett pilotprojekt för att undersöka potentialen i att återanvända stålprofiler från rivningsprojekt. Till projektet söks nu ett rivningsobjekt. När samhället ska ställa om till cirkulärekonomi behöver vi hitta...