Vägen mot fossilfritt stål

Vägen mot fossilfritt stål

Vägen mot fossilfritt stålJärn- och stålproduktionen står för 10 procent av koldioxidutsläppen i Sverige och 7 procent globalt. Detta måste ändras om vi ska nå våra klimatmål, men samtidigt ökar efterfrågan på stål.Därför slog SSAB, LKAB och Vattenfall sig samman för...
LCA-utbildning med fokus på stål

LCA-utbildning med fokus på stål

LCA-utbildning med fokus på stålEn webbaserad och interaktiv LCA-utbildning, Introduction to LCA, lanserades av worldsteels utbildningsinitiativ steeluniversity under hösten 2018 och finns nu tillgänglig kostnadsfritt på steeluniversity.orgUtbildningen ger en...
Hur hänger stål och bristen på vatten ihop?

Hur hänger stål och bristen på vatten ihop?

Hur hänger stål och bristen på vatten ihop?Det är många av oss som tar vatten för givet, och som inte tänker på vatten som en knapp resurs. Man tror att bristen på vatten finns i de områden som är torra och varma, men problemet ligger mycket närmre än så, enligt...
Potentiella lösningar på klimatfrågan

Potentiella lösningar på klimatfrågan

Potentiella lösningar på klimatfrågan  Sveriges stålproduktion är i jämförelse med andra länder i världen koldioxideffektiv. Men eftersom klimatfrågan är ett globalt problem krävs det globala lösningar. I filmen ovan presenteras en potentiell lösning som heter...