I Nacka Strand har kontorslokaler med stålstomme framgångsrikt omvandlats till bostäder! Det är ett bra exempel på den flexibilitet som stålbyggnad möjliggör.

Alltmer förändrade behov av kontorslokaler i spåren av pandemin förutspås och att då kunna omvandla fullt fungerande byggnader efter nya behov ger stora miljömässiga fördelar. Stomlösningar av stål möjliggör flexibla planlösningar som därmed förenklar förändrad verksamhet vilket svarar väl upp mot bostadsminister Märta Stenevis önskemål, se slutet i reportaget.

Klicka på bilden ovan eller här för att komma till reportaget!