Sedan 2003 har SBI vart annat år delat ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen. Nu är det dags att nominera projekt till Stålbyggnadspriset 2021.

Stålbyggnadsinstitutet delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i konstruktionen. Syftet är att uppmuntra till ett effektivt användande av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar. Stålbyggnadspriset uppmärksammar arkitekter, ingenjörer och företag som utnyttjar stålets egenskaper för att bygga en hållbar framtid.

Här kan du se hur du nominerar ett projekt till Stålbyggnadspriset.

Nomineringsprocessen och prisutdelningen
Bland de nominerade projekten kommer ett urval gå vidare till en slutnominering. Bland de slutnominerade projekten kommer ett antal finalister att tas fram som alla presenteras vid prisutdelningen.
Det vinnande projektet kommer att offentliggöras under Stålbyggnadsdagen 2021 den 28 oktober i Stockholm.
Den 3D-printade statyetten »Stålbyggnadspriset« delas ut till arkitekten i det vinnande projektet. Beställare, arkitekt, stålkonstruktör och stålentreprenör kommer också att tilldelas ett varsitt diplom. Dessutom kommer ett antal hedersomnämnanden att delas ut till övriga finalister.

Juryn 2021 består av:
Tomas Alsmarker, tekn lic, T Alsmarker
Rahel Belatchew, arkitekt, Belatchew Arkitekter
Lars Cederfeldt, civ ing
Helena Glantz, arkitekt, Urban Design
Lars Hamrebjörk, civ ing, Red Stålbyggnad
Björn Åstedt, civ ing, VD SBI

Statyetten för Stålbyggnadspriset.