Foto: Viveka Österman

Efter två års byggande av en pilotanläggning för fossilfri stålproduktion har anläggningen nu officiellt tagits i drift. Pilotanläggningen kommer att kunna producera direktreducerat järn i kvantiteter av några ton i timmen.

I anläggningen produceras vätgas genom elektrolys av vatten vilken används för att reducera malmen i form av järnmalmspellets. Som biprodukt bildas vatten, vilket är en stor fördel jämfört med den fossila produktionen som ger upphov till CO2 utsläpp.

Martin Lindqvist är VD och koncernchef på SSAB och beskrev under invigningen vad anläggningen betyder.

– Jag är oerhört stolt över att vår världsunika pilotanläggning nu är färdigbyggd. Det är en milstolpe i utvecklingen mot fossilfritt stål. Vårt mål är att bli först i världen med fossilfritt stål till marknaden redan 2026. Med HYBRIT-tekniken kommer vi eliminera koldioxidutsläppen i ståltillverkningen och samtidigt hjälpa våra kunder att minska deras klimatavtryck. Vi har möjlighet att revolutionera en hel industri och visa att nettonollutsläpp är möjligt. Den chansen måste vi ta.

Flera delprojekt pågår inom HYBRIT, bl.a. försök att framställa fossilfria järnmalmspellets, lagring av vätgas och förberedelser inför nästa fas. Nästa fas är en demonstrationsanläggning i industriell skala som ska kunna producera dryga en miljon ton järn per år. Den anläggningen väntas vara driftsfärdig 2025.

Om HYBRIT
Hybrit Development är ett samägt bolag som bildats av ståltillverkaren SSAB, gruvföretaget LKAB och energiföretaget Vattenfall. Syftet med samarbetet är att utveckla världens första fossilfria malmbaserade ståltillverkningsprocess. Biprodukten man får genom att använda fossilfri el och vätgas i stället för koks och kol i ståltillverkningen, är vatten i stället för koldioxid. Projektet har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent. HYBRIT-projektet har beviljats ekonomiskt stöd från svenska Energimyndigheten.

Läs mer om HYBRIT projektet på:
SSAB
HYBRIT
Jernkontoret