Det var inte bara Stålbyggnadspriset som delades ut under Stålbyggnadsdagen tidigare i november, även Silverbalken och Bästa examensarbete korades under pompa och ståt.

silverbalken 2019 sbi stålbyggnadsdagen

Silverbalken, som delades ut för 45:e året i rad, gick till Joel Jonsson för sitt outtröttliga arbete att främja begreppen kvalitetssäkring och kontroll inom stålbyggnad.

Motivering:
Joel Jonsson tilldelas Silverbalken 2019 för sitt outtröttliga arbete att främja begreppen kvalitetssäkring och kontroll inom stålbyggnad. Med regelverk, förtänksamhet, planering och kontroll har många dyrbara fel undvikits.
Han har i mer än 25 år varit ett föredöme inom kvalitetssäkring och bidragit till att höja branschens kvalitetsmedvetenhet. Joel är en uppskattad och inspirerande kamrat som gärna delar med sig av sin erfarenhet och kunskap.
Hans referensprojekt är många, avancerade byggnadsverk där stålbyggnadskonsten gjort dem möjliga. Några exempel är bron över Sundsvallsfjärden, Centralhuset i Göteborg, Stockholm Waterfront och bron över Råån.
Det är med glädje Stålbyggnadsinstitutet tilldelar 2019 års Silverbalk till Joel Jonsson.

 

bästa examensarbete sbi stålbyggnadsdagen stipendieStipendiet för bästa examensarbete inom stålbyggnad delades ut för 16:e året i rad och gavs till Simon Stahlin. Stipendiet är instiftat av Lecor och Ramboll.

Motivering
Examensarbetet behandlar hur man i efterhand kan åstadkomma samverkan mellan stål balkar och betongfarbana i broar som ursprungligen konstruerats och uppförts utan samverkan mellan dessa delar, och hur detta kan modelleras. Rapporten studerar ett fall där samverkan åstadkommes genom efterinstallation av skjuvförbindare av så kallade spring coils. Dessa har fördelen att de är enkla att montera men till priset av en olinjär skjuvstyvhet. Rapporten omfattar bl.a. en finit elementsimulering av en typisk bro med några inslag som är långt utöver det vanliga. För det första modelleras betongfarbanan med beaktande av både längsarmering och tvärarmering. Därutöver används en kombinerad plasticitets- och skademodell som konstitutiv modell för betongen.
Att modellera betong i FE-analyser är normalt svårt även med betydligt mindre avancerade konstitutiva modeller. Slutligen modelleras samverkan mellan stål och betong med olinjära fjädrar vars egenskaper bestämts via skjuvprovningar av spring coils. Författaren har tagit sig an ett utomordentligt svårt tekniskt problem och har gått iland med det. För det belönas han med Stålbyggnadsinstitutets pris för bästa examensarbete 2019.