Samhällets ökande krav på byggindustrin i Sverige leder bland annat till högre krav på byggmaterialtillverkare. Att kunna mäta och kvantifiera miljöpåverkan genom miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er, blir allt viktigare. En EPD-generator är då ett bra verktyg att ha tillgång till.

Nya krav
Bakgrunden är givetvis att ökande krav från samhället driver på och sätter press på tillverkare. Till exempel väntas vi i Sverige få en ny lag från 1 januari 2022 som ger alla byggherrar ansvar att upprätta obligatoriska klimatdeklarationer som ska skickas in till Boverket. Flera stora byggentreprenörer kräver redan EPD:er vid upphandlingar.
Ett accepterat sätt att visa och kvantifiera den klimatpåverkan er tillverkning har är att upprätta EPD:er, för de huvudsakliga produktgrupper ni tillverkar.
Att ta fram EPD:er har hittills varit kostsamt och tidskrävande, 150–200 kkr per EPD är inte ovanligt.

EPD-generator
En EPD-generator är en programvara som automatiserar processen och reducerar kostnaderna avsevärt. Dessutom kan programmet användas för att ta fram EPD-data som kan användas vid anbud och liknande.
Stålbyggnadsinstitutet kan nu i samarbete med företaget Bionova erbjuda EPD-generatorn One Click LCA https://www.sbi.se/epd-generator/

Kostnad
Vi har under lång tid utvärderat olika tillgängliga generatorer (5 olika) med det tydliga resultatet att One Click LCA är det bästa på marknaden. Både ur pris- och funktionsaspekter.
För små företag med omsättning mindre än 2 MEUR är priset 12 000 kr per år för en licens. Priset ökar med trappsteg upp till 37 000 kr per år om företagets omsättning är högre än 50 MEUR. Det tillkommer en engångskostnad för att publicera och tredjepartsverifiera EPD:n som sedan är giltig i fem år.
OBS! Dessa priser gäller för medlemmar i SBI övriga betalar ca 30 % mer.

Kostnadsfri “on-boarding”
Under Q1 2021 kommer en *kostnadsfri “on-boarding” att genomföras för de företag som vill börja använda verktyget och som är medlemmar i Stålbyggnadsinstitutet. Det förutsätter att avtal om licens är tecknad senast 31 mars 2021.
On-boarding innebär att man lär sig programvaran och får stöd och hjälp hela vägen till publicerad EPD.
*värde 10 000 kr

Mycket nytt
Vi förstår att hela området med miljökraven kan vara nytt med många nya begrepp att ta till sig. Men vår förhoppning är att så många företag som möjligt tar till sig informationen och börjar arbeta med frågorna. Det kommer vara viktigt för framtiden. Läs gärna mer i informationsmaterialen nedan.
– Kostnadsfri broschyr om EPD:er https://www.sbi.se/produkt/introduktion-till-miljovarudeklarationer-epd/
– Artikel i vår tidning om EPD:er https://www.stalbyggnad.se/hallbarhet/epd-i-fokus/
– Nedan kan du se Panu Pasanens presentation på Stålbyggnadsdagen om verktyget.

För med information eller licensfrågor kontakta Stålbyggnadsinstitutet
Telefon: 08-661 02 80
E-post: epd@sbi.se