Tjernobyls nya skyddsskal 

Världshistoriens värsta kärnkraftsolycka skedde i Tjernobyl den 26 april 1986. Den skadade reaktor 4 täcktes snabbt med betong, men började efter en tid att läcka. Sedan 1 år tillbaka är problemet dock löst med ett enormt skyddsskal i stål.

Tjernobylolyckan i Ukraina påverkade hela norra halvan av jordklotet och blev extra påtaglig för oss i Sverige. Rektor 4 har under 30 års tid legat under ett betonghölje, ett hastverk som utfördes direkt efter olyckan och som hela tiden riskerade att läcka radioaktiv strålning, vilket sedan också blev fallet.

Tack vare ett internationellt mega-projekt, ofta kallat ett av ingenjörskonstens mest ambitiösa projekt, är reaktorn i Tjernobyl nu täckt av ett säkert skal av rostfritt stål. Det bågformade skalet är 275 meters brett och 108 meter högt. På grund av läckande radioaktivstrålning kunde den nya sarkofagen inte konstrueras direkt över det gamla höljet utan fick byggas intill och via räls skjutas över reaktorn. Skyddsskalet är det största flyttbara föremål på land som någonsin byggts.

Förutom storleken på skyddet och dess avancerade ingenjörskonst är samarbetet kring projektet också storskaligt. 40 länder har betalat 1,6 miljarder dollar och 10 000 medarbetare från världens alla hörn har samarbetet för att säkra oss för en lång tid framöver. Skyddet ska hålla i minst 100 år och klara temperaturskiftningar mellan -43 till + 45 grader.

http://www.novarka.com/