3D-printad stålbro

Holländska MX3D utvecklar banbrytande 3D-printteknologi. Just nu 3D-printar de en smart, 12 meter lång bro i rostfritt stål. Under 2018 ska den placeras över en kanal i Gamla stan i Amsterdam.

3D-printning av stål tillåter organiska former och minimal åtgång av material. Skrivarna går enbart på input utan att bry sig om svårighetsgrad, vilket ger en helt ny formfrihet. Bron blir stark, säker och helt unik.

För att dessutom göra bron smart, designas och installeras ett sensornätverk på bron. Dessa sensorer kommer att samla strukturella mätningar såsom belastning, förskjutning och vibrationer och kommer att mäta miljöfaktorer som luftkvalitet och temperatur. Det gör det möjligt för ingenjörer att mäta brons kondition i realtid och övervaka hur den förändras under sin livstid. Dessa uppgifter kommer också att göra det möjligt att ”lära” bron förstå vad som händer på den, hur många som korsar den och hur snabbt.

För att MX3D ska lyckas med brons komplexitet, samarbetar de med såväl hantverkare och matematiker som formgivare och specialister inom Internet of Things (IoT). Projektet startade i oktober 2015 och beräknas vara klart under 2018.

Broprojektets partners är: Autodesk, Alan Turing Institute och Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS).

http://mx3d.com