Cirkulär byggnad

Det går att bygga 100 procent cirkulärt. ”The Circular building” uppfördes under London design festival 2016 och visade att återvinning, återbruk och öppna materialdata gör det möjligt.

När brittiska Arup skulle designa och leverera en prototypbyggnad som tillfredsställer den cirkulära ekonomins principer, valdes en stomme av stål. Stålet hämtades från andra byggen som fått material och spillbitar över. Den cirkulära byggnadens storlek justerades därför till att passa de tillgängliga stållängderna. För att säkerställa att både väggpaneler och den återvunna stålramen skulle kunna återbrukas, utvecklades speciella klämanslutningar för att med minsta påverkan fästa samman vägg och stomme.

Varje komponent i byggnaden försågs med QR-koder och bildade en utställningskatalog på webben med bland annat information om tillverkare, innehåll och livet efter Cirkular building. En BIM-modell användes för att generera QR-koderna och visade på potentialen i spårning av material för nuvarande och framtida bruk, en nyckelprincip för cirkulär ekonomin.

Thew Circular building utvecklades av Arup, Frener & Reifer, BAM Construction och The Built Environment Trust.Prototypen syftade till att utforska hur branschen kan arbeta mot nollavfall.

Databas: circularbuilding.arup.com

www.arupassociates.com/en/projects/circular-building