Tre nycklar till ett mer hållbart stålbyggande

 

 

Elise Grosse, arkitekt och hållbarhetsexpert på White Arkitekter, var för andra året i rad moderator under Stålbyggnadsdagen 2018. Med sin gedigna kunskap kring hållbarhet fick hon under dagen tillfälle att belysa just stålet ur ett hållbarhetsperspektiv. Elise understryker att det är viktigt att samla stålbyggnadsbranschen en hel dag för att medvetandegöra de utmaningar branschen har framför sig vad gäller hållbarhet.

Tre nycklar till ett mer hållbart stålbyggande enligt Elise Grosse:

1. Alla i branschen måste ta sin del av ansvaret för att halvera konsumtionen och klimatpåverkan innan 2030.

2. Samverka med de som man behöver samverka med. Se till att alla är med på banan och arbetar mot samma håll.

3. Inse att konstruktören är en viktig aktör för att få till ett hållbart och cirkulärt stålbyggande. Kunden bör investera resurser i det tidiga skedet, så att man i högsta möjliga mån kan påverka hur och vad konstruktören ritar.