Tävlingsprogram: Steel Race Reuse – 72 h

Introduktion Steel Race Reuse – 72 timmar
Platsen, materialet, återvinningen och återbruket – Erik Forsgren, projektledare på Stålbyggnadsinstitutet, tipsar om vad som är viktigast att tänka på i arbetet med tävlingsbidragen Steel Race Reuse – 72 timmar.

Välkomna att delta i ”Steel Race Reuse – 72 timmar” – tävlingen där vinnande bidrag kommer att tillverkas och uppföras för att fungera som en entré till Arkitekturgalan 2019. Arkitekturgalan äger rum den 19 mars i Stockholms Konserthus vid Hötorget.

Tävlingen startar den 21 januari kl 17.00 och slutar kl 17.00 den 24 januari, vilket ger deltagarna 72 timmar för att formge och lämna in sina bidrag.

Tävlingen utformas och genomförs av Stålbyggnadsinstitutet (SBI) i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Ladda ned fullständigt tävlingsprogram inklusive bilagor här >>

 

SYFTE OCH MÅL

Syftet med tävlingen är att uppmärksamma arkitekterna på stålets roll och möjligheter i det cirkulära byggandet samt att bidra till en estetisk upplevelse under Arkitekturgalan.

Tävlingen ska bidra till att öka kunskapen om stål som byggnadsmaterial samt tillföra ett tävlingsmoment till Arkitekturgalan.

TÄVLINGSUPPGIFTEN

Tävlingsuppgiften är att ta fram ett förslag till en entréportal i stål med tydlig koppling till återbruk. Entrén får vara max 13,5 m bred och 2,5 m djup samt 3,5 m i höjd.

Bidraget ska, på ett nyfiket och inspirerande sätt, ta vara på och lyfta fram stålets egenskaper och utnyttja den gestaltningsfrihet som stålet erbjuder. Bidraget ska också utformas med god hänsyn till platsen det ska stå på. Hanteringen och idéerna kring återbrukat/återvunnet material samt återbruket/återvinningen av materialet efter galan, är av största vikt.

MATERIAL

Materialet som får användas är olegerat eller låglegerat stål i standardformat, dvs grossisternas standardproduktsortiment, alternativt spillmaterial eller återbrukat stål/stålprodukter som är tillgängliga och inom budget. (Rostfria stålsorter är höglegerade.)

Stål är världens mest återvunna material. Dock sker en hel del nyproduktion eftersom efterfrågan är så stor att stålskrotet inte räcker till. Temat återbruk inrymmer därför såväl nyproducerat stål, stålspill, återvunnet eller återbrukat stål.

DELTAGARRÄTT

Steel Race Reuse – 72 timmar riktar sig till alla arkitekter och arkitektstuderande som är medlemmar i Sveriges Arkitekter. Det kan vara en enskild arkitekt/student eller ett team.

BEDÖMNINGSKRITERIER

Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet:

 • Arkitektonisk gestaltning
 • Innovationsnivån i konstruktionen
 • Funktion
 • Genomförbarhet
 • Koppling/samspel med platsen
 • Hantering av återbruksaspekten
INLÄMNING

Allt inlämnat material lämnas in digitalt den 24 januari senast kl 17.00.
Tävlingsbidraget ska mejlas till tävlingsfunktionären Agnes Nilsson, agnes.nilsson@farfromstandard.se.
Ämnesrad: Steel Race Reuse

JURY

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av:

 • Juryordförande Erik Andersson, Erik Andersson arkitektbyrå, representant Sveriges Arkitekter
 • Björn Åstedt, vd Stålbyggnadsinstitutet
 • Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet, projektledare Centrum för cirkulärt byggande
 • Tennce Carlsson, Stålbyggnadskontroll AB
 • Béatrice Agrell, Kvarteret konstruktörer AB

Tid kvar till inlämning

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)