Om Silverbalken

Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets och stålbyggnadsbranschens nationella utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling. Utmärkelsen har delats ut varje år sedan 1975 och sker alltid under Stålbyggnadsdagen.

Dir Sven Dahlberg och Bruksdisp Carl Sebardt var de första att vinna detta ärofyllda pris och den 25 oktober i Malmö får vi veta vem som får ta emot 2018 års Silverbalk. Mallen till prisstatyetten gjordes av SBI’s första vd Lars Wallin. Den gjordes med kartong, sax och tejp och lämnades sedan in till Silversmeden Lars Fleming, vars ateljé Atelier Borgila fortfarande gör Silverbalken.

2017 – Henrik Rundquist

Motivering:

Henrik Rundquist tilldelas Silverbalken 2017 för att han på ett kunnigt, innovativt och inspirerande sätt har använt stål i flera framstående projekt under sin karriär. Henrik kombinerar olika material på ett fascinerande sätt och utnyttjar stålets egenskaper för att skapa materialsamverkan av rang. Henriks portfolio innehåller flera förnämliga referensprojekt. I cirkulationsplatserna vid Täby Centrum kombinerar han stål med betong och skapar nya möjligheter i ett komplicerat trafikrum. Dubbelt krökt, vertikalt och horisontellt, spänner Sundsvallsbron majestätiskt 1420 meter över Sundsvallsfjärden och förenar elegant stadens norra och södra delar. Stålets möjligheter förefaller outtömliga i Henriks händer. Det är med glädje SBI tilldelar 2017 års Silverbalk till Henrik Rundquist.

2016 – Mikael Nyquist

Motivering:

Mikael Nyquist tilldelas Silverbalken 2016 för att under mer än 25 år på ett utomordentligt sätt bidragit till utvecklingen inom stålbyggnadsbranschen. Hans insatser spänner över flera grenar inom branschen. Han har som chef och ledare inom SSAB Tunnplåt och Plannja medverkat till utvecklingen och användande av tunnplåt i det svenska byggandet. Ett fungerande grossistled är av yttersta vikt för ett lyckosamt nationellt stålbyggande. Genom Mikaels ledarskap har Tibnor utvecklats till en trygg och säker leverantör av stål till byggsektorn. Inom SBI har Mikael haft flera roller. Som VD under 1990 talets mitt utvecklade han rutiner som ännu idag används i institutets arbete. Mikael verkade som styrelseledamot och ordförande under 18 år, varav åtta som ordförande. Under sin tid i SBIs styrelse var han arkitekten bakom dagens SBI. Mikael Nyquist är en självklar mottagare av Silverbalken tack vare enträget, envist, långsiktigt och viktigt ledaskap inom Stålbyggnadsbranschen.

2015 – Eva Pétursson

Motivering:

Eva Pétursson har under hela sin karriär arbetat för att främja stålbyggandet. Hennes doktorsarbete som färdigställdes 2001 behandlade hur sandwichelement stagar stomkonstruktioner har haft stor praktisk betydelse vid dimensionering av hallbyggnader. Under sina år på SSAB har Eva arbetat med att utveckla applikationer för höghållfasta stål. Många av dessa applikationer är direkt användbara inom byggsektorn. I sitt arbete skapar hon ovärderliga kunskaper om utmattning, deformation och stabilitet för höghållfasta stål.
Det kunnande som Eva förvärvat som akademiker och forskare inom byggsektorn tog hon med sig till SSAB och använde i utvecklingen av höghållfasta stål. Evas ambition är att i större utsträckning än tidigare introducera de höghållfasta stålens möjligheter inom byggindustrin. Eva är en duktig arbetskamrat och ledare. Hon är inspirerande och är en människa som gör skillnad.

2014 – Sven-Gunnar Andersson och Per-Åke Andersson

Motivering:

Bröderna Sven-Gunnar och Per-Åke Andersson tilldelas Silverbalken år 2014 för sitt och familjens mångåriga entreprenörsinriktade arbete inom stålbyggnad. Genom ett hårt arbete och drivande entreprenörskap så har familjen byggt upp en verksamhet som uppskattas av såväl kunder och personal. Målet för verksamheten är att vara en stark leverantör av stålbyggnader, lagerinredningar och portar. Man har utvecklat egna konstruktions- och produktionsprocesser samt leveranskedjor som gör att man lyckas leverera såväl byggnader som inredningar och portar på kort tid, med högsta kvalitet och hög precision, numera över hela världen. Entreprenörstänkandet går igenom hela företaget. Det finns ett tydligt fokus på att utveckla personal – gärna från närområdet. Lokalerna i Smålandsstenar är ett föredöme för all industriell verksamhet och håller oomtvistligt hög standarden när det gäller ändamålsenlighet, kvalitet och säkerhet.