Stålbyggnadspriset 2017

Solar Egg, vinnare av Stålbyggnadspriset 2017

I år var det den lilla byggnaden som tog emot det stora priset. Stålbyggnadspriset 2017 tilldelades idag den flytt- och monteringsbara bastun Solar Egg. Hedersomnämnanden gick till Värtatterminalen i Stockholm och Malmö Saluhall i Malmö

Juryn hyllar byggnaden för sin tydliga koppling till Kiruna och sitt möte mellan innovation och tradition, mellan föränderlighet och beständighet. Dessutom hoppas man att branschen tar lärdom av den monteringsvänliga konstruktionen.

Ur motiveringen:
Ett Solar Egg, liten i skalan men stor i tanken, som kan inspirera och bana väg för kommande större projekt. Som att flytta en stad!”

Mottagarna av priset var både glada och överraskade av Stålbranschens val.
–Tack, det är både oväntat och kul att få ta emot ett pris från den här delen av världen, sa Mats Bigert, från konstnärsduon Bigert & Bergström, vilka stått för idé och arkitektur.

Företagen bakom Solar Egg och mottagare av Stålbyggnadspriset är:
Arkitekt: Bigert & Bergström
Konstruktör: Komposit & Mekanik
Beställare: Riksbyggen
Stålentreprenör: Hangmen AB

Juryns motivering
Solar Egg är ett konstruktivt smycke i stål tillägnat Kirunaborna. Grunden för denna innovativa flyttbara sociala skulptur är idén om en plats för samtal. I form av en distinkt behållare, ett ägg helt av rostfri självbärande stålplåt, ryms ett rum för värme och reflektion, vår traditionella bastu.

Äggformens facettering bryter upp och reflekterar omgivningarna i olika fragment, som associerar till den komplexitet som ryms i Kirunabornas diskussion kring klimat och hållbar samhällsbyggnad. Solar Egg springer idémässigt direkt ur gruvan med stålet som material. Till fullo integrerat i konstruktion och form. Där modern teknik möter traditionellt hantverk. Där föränderlighet möter beständighet. Där det hållbara blir liktydigt med det lätt demonterbara. Det lätt flyttbara.

Ett Solar Egg, liten i skalan men stor i tanken, som kan inspirera och bana väg för kommande större projekt. Som att flytta en stad!

Förutom det stora Stålbyggnadspriset, delades två hedersomnämnanden ut. Dessa gick till Värtatterminalen i Stockholm och Malmö Saluhall i Malmö.

Priser och hyllningar mottogs av Mats Bigert och Lars Bergström, Bigert & Bergström samt Lasse Hässler, Komposit och Mekanik.
Solar Egg, vinnande projekt av Stålbyggnadspriset 2017.

Stålbyggnadsprisets fem finalister 2017 visar på en fantastisk bredd. Här finns stålkonstruktionen representerad i allt från en liten flyttbar bastu i norr till Colosseumstora forskningscentret i Lund.

Prisutdelningen sker under Stålbyggnadsdagen, torsdag den 26 oktober, på Stockholmsmässan i Stockholm.
För program se stalbyggnadsdagen.se.

Finalister, Stålbyggnadspriset 2017:

Solar Egg
Flytt- och monteringsbar bastu, Kiruna

Arkitekt: Bigert & Bergström
Konstruktör: Kompositmekanik
Beställare: Riksbyggen
Stålentreprenör: Hangmen AB

Max IV
Världsledande 
synkrotronljusanläggning, Lund
Arkitekt: Fojab
Konstruktör: Tyrens
Beställare: Wihlborgs
Stålentreprenör: Smidmek, Plåtexpressen

Värtaterminalen 
Passagerarterminal i Värtahamnen, Stockholm

Arkitekt: C.F. Möller
Konstruktör: WSP
Beställare: Sthlms Hamnar
Stålentreprenör: Ruukki

Odenplan station
Stadens nya knutpunkt för kollektivtrafik, Stockholm

Arkitekt: 3XN
Konstruktör: Buro Happold
Beställare: Trafikverket
Stålentreprenör: Smederna

Malmö Saluhall
Matmetropol och mötesplats, Malmö

Arkitekt: Wingårdhs
Konstruktör: WSP
Beställare: Malmö Saluhall
Stålentreprenör: Reppu, Lödde Plåt

Juryn för Stålbyggnadspriset 2017 består av:
Arkitekt Katarina Grundsell, Marge Arkitekter
Arkitekt Anna Söderberg, Söderberg Stockholm
Civ ing Jan Stenmark, Prefabsystem
Tekn Lic Tomas Alsmarker, Nyréns Arkitektkontor
Civ ing Lars Hamrebjörk, Red. Stålbyggnad
Civ ing Björn Åstedt, vd SBI

Stålbyggnadsinstitutet delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen. Syftet är att uppmuntra till ett effektivt användande av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar. Stålbyggnadspriset uppmärksammar arkitekter, ingenjörer och företag som utnyttjar stålets egenskaper för att bygga en hållbar framtid.

Läs mer om Stålbyggnadspriset 2017 >>