SBI engagerar studenter på KTH

Stålbyggnadsinstitutet har genomfört en stålworkshop med arkitektstudenter på KTH för att ge värdefulla erfarenheter om stålets möjligheter och utmaningar.

Som en del av samarbetet mellan SBI och KTH:s arkitekturskola har eleverna fått både en teoretisk grund och praktisk applikation av stålet som byggnadsmaterial. Genom att använda sig av olika stålprofilers styrkor skapade eleverna strukturer från prefabricerat stål som slutligen monterades för att visas upp utanför skolan.

Feedbacken var mycket positiv då det ställde realistiska krav på eleverna utanför det vanliga arbetet i ritsalen. I projektet fick de lära sig konstruktionsprinciper genom att själva få upptäcka och lösa problem i ett fullskaligt projekt. Förhoppningen är att detta ska generera ett ökat intresse för stålet som byggnadsmaterial när eleverna går in i arbetslivet. Konstruktionerna ställs ut på KTH i en månad, och är tillgänglig för både studenter och allmänheten att beskåda.