LCA-utbildning med fokus på stål

En webbaserad och interaktiv LCA-utbildning, Introduction to LCA, lanserades av worldsteels utbildningsinitiativ steeluniversity under hösten 2018 och finns nu tillgänglig kostnadsfritt på steeluniversity.org

Utbildningen ger en introduktion till livscykelanalys för stål och dess pr.aktiska tillämpning, samt metoder för analys av produkters miljöpåverkan under deras tillverkning, användning och återvinning. I utbildningen finns exempel på olika typer av LCA-scenarier inom stålindustrin och för dess kunder inom bil- och byggindustrin. Utbildningen riktar sig till studenter och andra LCA-intresserade.

Steeluniversity erbjuder även andra webbutbildningar, till exempel om olika processer för ståltillverkning, stålkonstruktion och design samt om stålets metallurgi. På webbplatsen finns också ett tiotal interaktiva 3d-modeller av metallurgisk utrustning och maskiner för testning.

Läs mer om LCA och stål: