Innovationstävling för infrastruktur med nollutsläpp

Naturvårdsverket driver tävlingen för att miljöarbetet behöver nya lösningar och fler innovationer om Sverige ska få bättre miljö och klimat.

Tävlingen hålls för första gången i Sverige och det har gett SBI en möjlighet att delta. Olika aktörer från cement- och stålindustrin, bygg- och anläggningsbranschen, universitet och forskningsinstitut delas in i två olika lag. SBI samarbetar bland annat med representanter från bland annat NCC, Tyréns, WSP och Sweco i sitt lag.

Under ett år jobbar de tävlande lagen med en avgörande fråga: Hur skulle Öresundsbron kunna byggas med nollutsläpp av växthusgaser?

Naturvårdsverket har initierat tävlingen för att påskynda nya lösningar och fler innovationer så att infrastrukturbranschen uppnår branschens och Sveriges miljömål.

Läs mer på Naturvårdsverket >>