Hur hänger stål och bristen på vatten ihop?

Det är många av oss som tar vatten för givet, och som inte tänker på vatten som en knapp resurs. Man tror att bristen på vatten finns i de områden som är torra och varma, men problemet ligger mycket närmre än så, enligt Outokumpus vd Roeland Baan.

USA har en vattenförlust på ca 4 biljoner liter per dag, och London har rekordet som stad med störst vattenläckage i världen. En lösning som kan utrota nästintill hela problemet är att använda rör i rostfritt stål, dessa har en livslängd på 100 år jämfört med de konventionella som endast håller i 30 år.

Kolla på filmen och få veta vilken stad i världen där lösningen med rör i rostfritt stål fått ned vattenläckaget från 20 % till under 2 %.