Dags att nominera till Stålbyggnadspriset 2019!

Stålbyggnadspriset 2019 stålbyggmnadsinstitutet arkitektur stålbyggnad stål stålkonstruktion

Nu är det dags att nominera Sveriges bästa stålbyggnader till Stålbyggnadspriset 2019. Nominera stora som små projekt, innovativa lösningar och gärna miljömässigt hållbara föredömen. Nominera senast den 15 april. Statyetten »Stålbyggnadspriset« delas ut till vinnande arkitekt i Göteborg den 7 november 2019 på Stålbyggnadsdagen.

Stålbyggnadsinstitutet delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i konstruktionen. Syftet är att uppmuntra till ett effektivt användande av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar. Stålbyggnadspriset uppmärksammar arkitekter, ingenjörer och företag som utnyttjar stålets egenskaper för att bygga en hållbar framtid.

Nomineringsregler

  • Anmälda projekt ska ha en stålkonstruktion som är nydanande i sitt utförande. Juryn kommer att bedöma; Funktion, Form, Material, Ekonomi och Teknik.
  • Projekten ska vara byggda i Sverige de senaste tre åren och färdigställda före den första april 2019. Alla slags byggnadsverk kan delta i tävlingen; broar, kontorshus, bostadshus, industribyggnader, arenor m.m.
  • Nomineringen av projekt ska vara inskickat senast den 15 april. En skriftlig beskrivning av projektet, där beställare, arkitekt, stålkonstruktör och stålentreprenör står bakom nomineringen, ska vara inskickad inför slutbedömningen. Beskrivningen ska vara utförlig, minst en A4-sida med tyngdpunkt på stålmaterialets betydelse för projektets genomförande. Bifoga nödvändiga ritningar och fotografier av färdig byggnad och av konstruktionen.
  • Alla underlag, fotografier, skisser och ritningar måste vara fria att publicera i tryck och på internet.

Nomineringsprocess

Bland de nominerade projekten kommer ett urval gå vidare till en slutnominering. Bland de slutnominerade projekten kommer ett antal finalister att tas fram som alla presenteras vid prisutdelningen.

Vinnande projekt

Det vinnande projektet kommer att offentliggöras under Stålbyggnadsdagen 2019 den 7 november i Göteborg. Den 3D-printade statyetten »Stålbyggnadspriset« delas ut till arkitekten i det vinnande projektet. Beställare, arkitekt, stålkonstruktör och stålentreprenör kommer också att tilldelas ett varsitt diplom. Dessutom kommer ett antal hedersomnämnanden att delas ut till övriga finalister.

Juryn 2019 består av

  • Anna Söderberg, arkitekt, Söderberg Stockholm arkitekter
  • Björn Åstedt, civ ing, vd SBI
  • Jan Stenmark, civ ing, Prefabsystem
  • Lars Hamrebjörk, civ ing, redaktör Stålbyggnad
  • Matilda Stannow, arkitekt, Stockholms Stad
  • Tomas Alsmarker, tekn lic, BoKlok

Kontakt och frågor

Lars Hamrebjörk, 070–630 22 17,
lars@sbi.se.

Information finns även på www.sbi.se.

Nominering och underlag

Materialet ska vara Stålbyggnadsinstitutet tillhanda senast den 15 april 2019.
Mejl: lars@sbi.se,
Post: Stålbyggnadsinstitutet
Box 1721, 111 87 Stockholm