WTC Transportation Hub

En terroristattack 2001 raserade tunnelbanecentralen vid World Trade Center i New York. Nu är den återuppstånden med vingar av stål. I en gränslös och hoppingivande arkitektur signerad Santiago Calatrava.

Den tog 12 år att bygga, dvs 7 år längre än beräknat, men i mars 2016 öppnade slutligen den helt nya och ombyggda terminalen, nu under det nya namnet World Trade Center Transportation Hub.

Med sina vita stålribbor i en vingformad gestaltning är stationen en helt ny upplevelse. Byggnaden har ofta associerats med kerubernas vingar över förbundets ark, men enligt arkitekten Santiago Calatrava symboliserar byggnadsverket bilden av en fågel som släpps från ett barns händer.

Den avancerade stålkonstruktionen krävde 612.300 timmars arbete av 140 järnarbetare.

Stålet anlände till platsen i 588 delar och sattes ihop bit för bit som ett pussel. Förutom det vita stålet utformning är placeringen av glasparterna mellan vingribborna och i byggnadens ryggrad det som sätter byggnadens karaktär och skapar ett magnifikt ljus.

För att hedra terrorattackens offer låter man ljus flöda in i stora salen varje 11 september. Takpanelerna på ryggraden öppnas då i 102 minuter, tiden mellan när det första planet träffade World Trade Center och det andra tornets kollaps 2001.