Tanken är att bron ska besiktas vid årsskiftet och i början av januari kan den första dumpern med jordmassa köra över ån. Det finns flera fördelar med att bygga den tillfälliga bron, en av dem, är att man slipper passera Ersmarksskolan med tunga fordon.

Bron över Tavelån skapar en genväg som gör att transporter inom bygget kommer att kortas väsentligt.

Under måndagen sattes brobalkarna fast i ån och under onsdagen var det dags för de åtta olika brosektionerna. Bron ska hålla för dumprar som väger 80 ton och projektledaren Jan Lundgren beräknar att dumprarna kommer köra över bron 50 000 gånger.

Läs mer och se inslaget på SVT nyheter här.