Bild: Jernkontoret

När många svenska stål och stålprodukter används bidrar de positivt till en mer hållbar utveckling. Det behöver fler känna till. Jernkontorets kampanj #stålnytta syftar till att sprida exempel på nytta som stålet bidrar med, nytta som uppstår så nära slutkonsumenten som möjligt.

Kunskapen om vilka sorters stål och stålprodukter som produceras i Sverige har varit ganska låg hos allmänhet och beslutsfattare. Utanför branschen har nu allt fler intressenter börjat se nyttan med stål och förstå att de svenska stålföretagen har specialiserat sig inom olika produktsegment där de tillverkar högt förädlade stålsorter och produkter. Många företag är världsledande. Större delen av det som tillverkas i Sverige exporteras, men var och till vad stålprodukterna sedan används och gör nytta är inte lika känt.

Bland annat vill vi flyta fram på vilket sätt en svensk stålbro skapar stålnytta i 120 år.

 

Stålbyggnadsinstitutet stöttar kampanjens syfte och vi vill därför lyfta fram initiativet här på byggahållbart.se