Du är smart och kvicktänkt, du kan leda tekniska projekt med fokus på stål, miljö och klimat. Vi söker dig som vill bli en av Sveriges främsta experter inom hållbart stålbyggande. Din vetgirighet som ingenjör gör det möjligt även om du inte arbetat med stål dagligen.

Du kommer att vara en av kuggarna i Stålbyggnadsinstitutet (SBI) som hjälper våra 140 medlemsföretag att bli ännu skickligare och lönsammare stålbyggare. Dina närmaste arbetskamrater är erfarna och kunniga, de delar frikostigt med sig av sin kunskapsbank.”
Det är så din framtida chef och VD Björn Åstedt beskriver dig.

Som du ser söker SBI en projektledare som gillar stål. Befattningen kan i nästa steg utvecklas till institutets teknikansvarige. SBI är verkställande organ för Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning (SSSF) som verkar i den absoluta framkanten av stålbyggnadsområdet och samarbetar med de främsta experterna i och utanför Sverige.
Projektverksamheten är bred och en betydelsefull del av institutets verksamhet och utveckling. Här finns utrymme för egna initiativ och tankefrihet.

”På Stålbyggnadsinstitutet får du tid att sätta dig in i byggtekniska frågeställningar. Att nå väl underbyggda eller exakta lösningar gynnar din egen utveckling och skapar värde för medlemmarna.”
Säger din företrädare Erik Forsgren.

Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och i alla frågor rörande tjänsten vänder du dig till Milly Ellqvist Weidstam, milly.weidstam@academicwork.se

Mer om tjänsten och för ansökan klickar du in här.

Välkommen med din ansökan!