Som avslutning på Stålbyggnadsdagen delade Stålbyggnadsinstitutet ut Stålbyggnadspriset. Priset gick till Sofias bro som så elegant spänner över ravinen i Sofieros Slottspark.

Juryns motivering
En elegant bro, som är perfekt inpassad på sin plats över en djup bäckravin i Sofieros Slottspark. Brobanan kröker sig i en öppen s-form, och ansluter till parkens slingrande stigar. Bron ger en illusion av att den böjer sig i sidled, men dess konstruktiva lådbalk är spikrak. Med utnyttjande av balkens vridstyvhet har man kunnat bygga en strukturellt enkel konstruktion, samtidigt som alla uppfattar bron som slingrande.
Konstruktionen är kongenial med form och funktion, och lika vacker för den som går över bron, som för den som betraktar den underifrån. Här har stålets möjligheter tagits väl till vara.
Brons hela gestalt, de smäckra och eleganta detaljerna, vittnar om hur bra det kan bli när arkitekt och konstruktör har arbetat tillsammans från skiss till genomförande.

Företagen bakom Sofias bro och mottagare av Stålbyggnadspriset är:
Arkitekt: Dissing+Weitling
Beställare: Helsingborg Stad
Konstruktör:
Schlaich Bergermann Partner
Stålbyggare: Bladt Industries

Under Stålbyggnadsdagen fick Stålbyggnadsprisets tre finalisterna presentera sina projekt på stora scenen. De projekt som inte vann gick dock inte lottlösa.
Tack vare den höga nivån på samtliga finalprojekt valde juryn att tilldela hedersomnämnanden till Strandgatan 24 av Wingårdhs och Folke Bernadottes bro av &Rundquist.

Om Stålbyggnadspriset
Stålbyggnadsinstitutet delar vartannat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen. Syftet är att uppmuntra till ett effektivt användande av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar. Stålbyggnadspriset uppmärksammar arkitekter, ingenjörer och företag som utnyttjar stålets egenskaper för att bygga en hållbar framtid.