Det är många som är förväntansfulla inför ankomsten av den 140 meter långa stålbron i guldaktig färg, som ska förbinda Södermalm med Gamla Stan. Lasten lämnade Kina i början på januari, och efter många förseningar längs med vägen, vågar man nu inte längre sia om när Guldbron ska ankomma till Stockholm, enligt Eva Rosman, kommunikatör på Slussenprojektet.

Slussenbron, som i folkmun numer kallas för Guldbron, tillverkades av CRSBG i Kina. Valet föll på just denna tillverkare på grund av att de kunde tillverka bron inom den tidsram och med den kvalitet som krävs. Det är en av världens största brotillverkare och har några av världens mest kvalificerade personer i sin stab.

Av konstruktiva och designmässiga skäl valdes konstruktionen av bron, där den arkitektoniska utformningen är extra viktig då publika ytor kommer planeras mycket nära bron. Bron konstruerades i stål mycket på grund av spännvidden, något t.ex. materialet betong inte skulle ha klarat av. Hade man byggt bron i betong hade man heller inte kunnat möjliggöra den fria höjd och de öppna ytorna under bron.

Vid ankomst till Stockholm väntar ett spännande moment där bron kommer att flyta in på pontoner i avbördningskanalerna. Därefter kommer pontonerna fyllas med vatten och bron sänks ned på sina stöd.Detta arbete kommer man kunna följa både från Stadsgården/Katarina-hissen och till viss mån från Gamla stan.

Följ brons färd mot Stockholm >>

Läs mer om projektet >>

Se videoserien om ”Slussens nya huvudbro”: