Stål är ett tacksamt material för miljön. Inte bara är det 100 procent återvinningsbart utan även ett oerhört lämpat material när det kommer till återbruk. Just nu sker det mycket utveckling och framsteg på återbruksområdet. Nya uppdaterade standarder banar väg för återbruket och numera går det att se en stor potential av stålkomponenter som utan att smältas ner kan återbrukas.

Det är flera faktorer som bidrar till de positiva framtidsutsikterna för återbruket av stål. Bland annat stålbyggnadsbranschens arbete med att analysera metoder för kvalitetssäkring vilket är en premiss för att bland annat kunna garantera hållfastheten i materialet. En ytterligare positiv faktor som möjliggör återbruket i stålbyggnadsbranschen är uppdateringen av de nuvarande standarderna i 1090-paketet där återbruksaspekter tas i särskild beaktning. I och med de nya 1090-standaderna, som planeras att lanseras hösten 2020, förtydligas regler som skapar förutsättningar för återbruk.

I och med Regeringens plan på att införa lagkrav på klimatdeklaration fro m 1 januari 2022, tror Björn Åstedt, vd på Stålbyggnadsinstitutet, att det kommer öppna upp för nya tankesätt inom branschen. För att återbruk av stålkomponenter ska fungera i praktiken betonar han även vikten och utmaningen i att hitta en gemensam marknadsplats för att möjliggöra mötet mellan säljare och köpare.

Läs mer här >>