Potentiella lösningar på klimatfrågan

Sveriges stålproduktion är i jämförelse med andra länder i världen koldioxideffektiv. Men eftersom klimatfrågan är ett globalt problem krävs det globala lösningar. I filmen ovan presenteras en potentiell lösning som heter IronArc, framtagen av ScanArc Plasma Technologies. I samarbete med Ovako i Hofors har de tagit fram en järnframställningsmetod som baseras på plasmateknologi. Med denna teknologi minskas koldioxidutsläppen med 50 procent eftersom man använder el istället för kol för att generera värme.

Det mycket forskning och utveckling inom koldioxidfri stålproduktion i Sverige, bland annat genom följande projekt:

HYBRIT ‒ Koldioxidfri stålproduktion
SSAB, LKAB och Vattenfall har initierat projektet HYBRIT – Koldioxidfri stålproduktion. Målet är att ersätta kol och koks med vätgas vid malmbaserad stålproduktion.
Läs mer om HYBRIT här >>

ULCOS – Ultra-Low Carbon dioxide Steelmaking
Med stöd från EU-kommissionen har projektet ULCOS pågått sedan 2004. Målet är att minska koldioxidutsläppen från malmbaserad ståltillverkning med 50 procent. Majoriteten av EU’s stålproducenter är med i projektet och från Sverige deltar SSAB, LKAB och Swerea Mefos.

Läs mer om klimatfrågan på Jernkontoret >>