Stålbyggnadsinstitutet delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i konstruktionen.
Nu är det dags att nominera projekt till Stålbyggnadspriset 2023!

Stålbyggnadspriset uppmärksammar arkitekter, ingenjörer och företag som utnyttjar stålets egenskaper för att bygga en hållbar framtid.
Syftet är att uppmuntra till ett effektivt användande av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar.

Stålbyggnadspriset 2023 delas ut torsdag 19 oktober 2023 i Stockholm, på Stålbyggnadsdagen.

Nomineringsprocess
Bland de nominerade projekten kommer ett urval gå vidare till en slutnominering. Bland de slutnominerade projekten kommer ett antal finalister att tas fram som alla presenteras vid prisutdelningen.

Vinnande projekt
Det vinnande projektet kommer att offentliggöras under Stålbyggnadsdagen 2023 den 19 oktober i Stockholm. Den 3D-printade statyetten »Stålbyggnadspriset « delas ut till arkitekten i det vinnande projektet. Beställare, arkitekt, stålkonstruktör och stålentreprenör kommer också att tilldelas ett varsitt diplom. Dessutom kommer ett antal hedersomnämnanden att delas ut till övriga finalister.

Här kan du se hur du nominerar ett projekt till Stålbyggnadspriset.

Juryn 2023 består av:
Claes Fahleson, teknisk doktor i ämnet stålbyggnad
Helena Glantz, arkitekt SAR/MSA, Urban Design
Carmen Izquierdo, arquitecta COAM, arkitekt SAR-MSA, Esencial AB
Karl-Gunnar Olsson, civilingenjör och professor i arkitektur och teknik, Chalmers
Björn Åstedt, civilingenjör, VD, Stålbyggnadsinstitutet
Lars Hamrebjörk, civilingenjör, Red Tidningen Stålbyggnad