LFM30 (Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030) arrangerar ett nationellt seminarium om att bygga med stål i en klimatneutral värld. Kostnadsfritt via Zoom den 10 februari.

Program
12:00. Intro och välkomna
Talare: Anders Eriksson Modin, FOJAB och AG4, och Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto Magnusson och AG3

12:10. Hållbart stålbyggande. Branschorganisationens perspektiv på hur de bidra till en klimatneutral byggbransch – att bygga med stål.
Talare: Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutet

12:20. Fossilfri ståltillverkning från järnmalm.
Talare: Mats Lindberg, SSAB

12:30. Förnybart armeringsstål tillverkat med vattenkraft.
Talare: Annika Blomberg, Celsa Steel Service

12:40. Lärdomar från återbruk av bärande konstruktion
Talare: Marina Gasparius och Christoffer Muhl Pollari , Stena Stål

12:50. Återbruk av stål i projektet Rymdrum – utmaningar & möjligheter.
Talare: Linda Cusumano, NCC

13:00. Frågor från chatten
Moderator: Anders Eriksson Modin, FOJAB och AG4

13:10: Panelsamtal – Beställarperspektiv
Deltagare: Jamil Dagher, PEAB, Linda Lissmatz, Stena Fastigheter, Rikard Sjöqvist, Granitor, Pär Johansson, Chalmers Fastigheter + T´BA
Moderator: Tomas Nord, RISE

13:25. Avslutning
Talare: Anders Eriksson Modin, FOJAB och AG4, och Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto Magnusson och AG3

ARRANGÖRER
LFM30 och Stålbyggnadsinstitutet är samverkanspartner för detta publika nationella event. LFM30:s representanter är AG3:s gruppledare Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto Magnusson, och AG4:s gruppledare Anders Eriksson Modin, Fojab.

För anmälan klicka här!