Metalliska material

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller. Metallindustrins långa tradition av att utveckla och producera avancerade material gör att man idag verkar inom hela kedjan från gruvbrytning och smältmetallurgi till metallers bearbetning, formning och egenskaper.

Genom att planera och bygga mer långsiktigt hållbara byggnader, så bygger vi också ett långsiktigt hållbart samhälle, både miljömässigt och ekonomiskt. Ett effektivt sätt är att utveckla flexibla byggnader som kan anpassas efter samhällets föränderliga behov.

 

Björn Åstedt presenterar initiativ #112 på programkoferensen Metalliska material 2017

Stålkonstruktioner passar mycket väl för flexibelt byggande. Att demontera och återuppbygga är en väg att gå, men vi skulle vilja ta flexibiliteten ett steg till. Med långsiktig planering för en byggnads livscykel, ges möjligheter till ombyggnad från exempelvis parkeringshus till lägenheter, från förskola till äldreboende.

Stålbyggnadsinstitutet, Lindab, Göteborgsstads Parkering AB, Tengbom