Foto: BDR-bureau ©Simone-Bossi

Fermi Secondary School av BDR-bureau ©Simone-Bossi

Italienska arkitekturbyrån BDR bureu har förvandlat  en trist och utdaterad skolbyggnad till en uppiggande mintpastill. De lät rosa stålbalkar göra huvudjobbet.

För att uppleva denna rosa dröm behöver man bege sig till Turin i Italien. Skolan heter Fermi Secondary School och byggdes på 60-talet, men renoverades under hösten 2019. Den fick då bland annat ett tillägg av stålkonstruktioner som skapar nya utomhusklassrum och anslutningsutrymmen. Upprepningen av de nya stålramarna utformar en linjär fasad som är avslutas med en inramning av ett rosa metallnät – likt en voljär. Vid utbyggnaden adderades också gym, auditorium, café och bibliotek.

Den innovativa skolstrukturen och enkelheten i införandet av nya arkitektoniska och rumsliga element, uppmanar helt klart till nytänkande och upcycling av gamla skolbyggnader.

BDR bureu är specialiserade på återbruk inom arkitekturen och nyanpassning av bostäder, arbetsplatser och skolfastigheter.

Läs mer om arkitektbyrån BDR bureu
Foto: BDR-bureau ©Simone-Bossi

Foto: BDR-bureau ©Simone-Bossi

Fermi Secondary School av BDR-bureau ©Simone-Bossi