Ruukki Construction, som ingår i SSAB-koncernen, har förbundit sig att bli det första företaget att erbjuda sina kunder fossilfria byggprodukter i stål. Byggprodukterna kommer att tillverkas av fossilfritt stål baserat på SSABs HYBRIT-teknik, och planen är att lansera dem i kommersiell skala på marknaden år 2026. Redan innan dess hoppas Ruukki kunna genomföra pilotprojekt med fossilfritt stål tillsammans med utvalda kunder.

”Användningen av fossilfritt stål är ett viktigt steg för att Ruukki ska kunna förverkliga hållbarhetslöftet ’Mot koldioxidneutrala byggprodukter’. Vi har förbundit oss att utveckla vårt erbjudande så att våra kunder kan minska sina koldioxidutsläpp, och vi söker kunder att samarbeta med för att skapa en fossilfri värdekedja under hela byggnadens livscykel”, säger Sami Eronen, VD för Ruukki Construction.

Ruukki kan skapa störst effekter i form av minskade koldioxidutsläpp inom hållbart erbjudande och verksamhet. Användning av fossilfritt stål i vårt erbjudande kommer att minska koldioxidutsläppen med omkring 85 procent. Dessutom kan våra energieffektiva vägg- och taklösningar minska energianvändningen med upp till 30 procent under byggnadens livscykel. I vår egen verksamhet strävar vi efter att ytterligare minska våra koldioxidutsläpp med 25 procent till år 2026.

Som ansvarsfull partner är Ruukkis ambition att vara det säkraste företaget i byggproduktbranschen, ha branschens mest engagerade personal och ha branschens nöjdaste kunder.

Med HYBRIT-teknik strävar SSAB efter att bli det första stålföretaget i världen att erbjuda fossilfritt stål på marknaden år 2026. HYBRIT är ett gemensamt projekt mellan SSAB, LKAB och Vattenfall.