Fossilfri ståltillverkning

Stål är en viktig del av det moderna samhället och efterfrågan på stål förväntas bli större i takt med att jordens befolkning växer och urbaniseringen ökar. För tillfället står stålindustrin för sju procent av alla koldioxidutsläpp globalt, vilket SSAB, LKAB och Vattenfall vill ändra på.

Under 2016 gick företagen samman och bildade joint venture-bolaget HYBRIT, ”Hydrogen Breaktrough Ironmaking Technology”, som syftar till att ersätta kol och koks, traditionellt använt i järnmalmbaserad stålframställning, med vätgas. Målet är att ha igång en industriell process till 2035.

Redan till 2025 planerar SSAB att minska sina utsläpp i Sverige med 25 procent. Detta ska uppnås genom att konvertera masugnarna i Luleå och Raahe, Finland, vilket skulle eliminera merparten av de återstående koldioxidutsläppen för att nå målet fossilfritt 2045.

Projektet HYBRIT har dock redan gått in i nästa fas efter att första spadtaget till den världsunika pilotanläggningen togs i slutet på juni i år.

– Genom att börja bygga pilotanläggningen, där vi ska utveckla och skala upp tekniken för fossilfri ståltillverkning, tar vi ett viktigt steg framåt mot SSAB:s mål att vara fossilfritt 2045. Vi är stolta över att vara del av ett viktigt och utmanande teknikskifte som kan leda till att vi löser en del av klimatfrågan, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB.

 

Under Stålbyggnadsdagen 2018 i Malmö leder Martin Pei, teknisk direktör på SSAB, ett seminarium om HYBRIT. Ta chansen att höra mer om världens första fossilfria malmbaserade ståltillverkning.

Anmäl dig på stalbyggnadsdagen.se >>