Återbruk av kontorsbyggnader

 

AMF fastigheter urban escape stål bygger en hållbar framtid
Bild: AMF Fastigheter

Fram till ganska nyligen var det främst Swedbanks huvudkontor som utgjorde kvarteret kring Gallerian och Brunkebergstorg, men när de valde att flytta ut lämnade de stora och outnyttjade ytor efter sig. Detta skulle komma att bli det nya stadsrummet Urban Escape, bestående av 130 000 kvm där innovation, kunskap och kreativitet samsas med hotell och nöjen.

När de gamla hyresgästerna flyttade ut var det läge att tänka nytt, och istället för att tänka nytt kring respektive fastighet tog man ett större grepp. I Urban Escape ingår fem hus, fyra gator, två torg och en galleria.

För AMF Fastigheter, som är en av de stora aktörerna i förädlingen av det nya stadsrummet, var det en självklarhet att bygga ur ett hållbart perspektiv. Rivningsmassorna från fastigheten på Regeringsgatan 23-29 används som fyllnadsmassor vid t.ex. vägbyggen. Man minskade även trafiken in och ut från centrala Stockholm med 82 % genom att mellanlagra byggvaror på en station utanför staden. Dessutom valde man att behålla fastigheten som inrymde Swedbanks huvudkontor istället för att riva den. Detta var möjligt tack vare byggnadens gedigna konstruktion av stålstommar.

Under Stålbyggnadsdagen på Malmö Mässan den 25 oktober berättar projektchef Niklas Haglund, AMF Fastigheter, mer om hur de återbrukade de gamla byggnaderna som nu utgör Urban Escape.

 

Läs mer om Stålbyggnadsdagen/Arkitekturspåret och anmäl dig här >>